هیئت تحریریه ۱۵ اردیبهشت ۹۵

با کریمان کارها دشوار نیست …

قطعا دشواری های قبولی در آزمون وکالت برکسی پوشیده نیست از همین رو جمعی از بهترین ها را گردهم آوردیم تا راهنمایانی کارآزموده و راه بلد برای شما عزیزان ، در این راه پرپیچ و خم باشند .

اساتید و هیئت تحریریه آرمان ، جمعی از نخبگان عرصه ی علم حقوق اند ، که هرکدام در بهترین دانشکده های حقوق کشور در حال تحصیل در مقاطع دکتری و بعضا کارشناسی ارشد می باشند .

این عزیزان غالبا همه ی راه های موفقیت را طی نموده و حائز رتبه های برتر در آزمونهای کارشناسی ارشد ، دکتری و وکالت می باشند . از این رو با دشواریها و پیچ و خم های این راه به خوبی آشنا بوده و می توانند ضمن انتقال دانش و تجربیات خود ، رسالت این مجموعه که همانا موفقیت شما عزیزان در آزمونهای پیش روست را بردوش کشند .

در ذیل اجمالا به معرفی این عزیزان می پردازیم :

 

  علی آلبا                                                                                                             آرمان شیخ

کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی                                                                   کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مولف کتاب شرح جامع قانون آیین دادرسی مدنی                                                   مولف کتاب کمک آموزشی درس به درس جزای اختصاصی

مولف کتاب شرح جامع قانون مجازات اسلامی       

              دریافت رزومه استاد                                                          


دکتر ایمان شاه بیگی                                                              نیکا نیک رای

دکترای جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس                                                   کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

مولف کتاب شرح جامع قانون آیین دادرسی کیفری                                                  مولف کتاب کمک آموزشی درس به درس حقوق مدنی وآیین دادرسی مدنی

               دریافت رزومه استاد


دکتر علی محمد یوسفی                                                          هانیه موسویان

دکتری دانشگاه تهران                                                                                               کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

مولف کتاب شرح جامع قانون مدنی                                                                          مولف کتاب

              دریافت رزومه استاد


دکتر رضا خودکار                                                                       مریم بزرگ نیا

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی                                                       کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

مولف کتاب شرح جامع قانون تجارت                                                                        مولف کتاب کمک درس به درس آموزشی حقوق تجارت

                دریافت رزومه استاد


دکتر یعقوب حسانی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

مولف کتاب شرح جامع قانون مجازات اسلامی 

                دریافت رزومه استاد


امیر مسعود رحمانی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

مولف کتاب شرح جامع اصول فقه

                 دریافت رزومه استاد