مسابقه ترازوی طلایی ۱۰ خرداد ۹۵

سوال
زن و مردی با یکدیگر نامزد شده اند مرد در دوران نامزدی یک حلقه انگشتر به زن هدیه می دهد .اما انگشتر مزبور در دست زن تلف می شود ،متعاقب آن بر اثر فوت مرد نامزدی به هم می خورد .در خصوص امکان مطالبه قیمت انگشتر از سوی وراث مرد کدام عبارت صحیح است؟

۱٫ وراث مرد حق رجوع به قیمت آن را خواهند داشت.
۲٫در هیچ صورت وراث مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را ندارند.
۳٫چنانچه تلف انگشتر به دلیل تقصیر زن بوده باشد ،وراث مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را خواهند داشت .
۴٫ تنها در صورتی که تلف آن درنتیجه ی حوادث قهری باشد ،وراث مرد حق رجوع به قیمت را ندارند.

 

برگزاری اولین دوره مسابقه حقوقی ترازوی طلایی توسط موسسه آرمان و گروه حقوقی دادفر
جایزه مسابقه:یک عدد تبلت
تاریخ قرعه کشی ۹۵/۳/۲۲
شیوه ی شرکت در مسابقه =ارسال عدد گزینه ی صحیح سوال فوق  به شماره  2188905164 از طریق پیامک
زمان شرکت در مسابقه تا مورخ ۹۵/۳/۲۰