مزایای یادگیری غیرحضوری ۱۵ اردیبهشت ۹۵

دوره های غیر حضوری دوره های حضوری

تفاوت دوره حضوری با غیرحضوری

 

هیچ گونه محدودیت مکانی وجود ندارد و در هرجای دنیا و در هرزمانی آموزش ببینید نیاز به حضور مستمر در کلاس ها در مکان و زمان خاص
شهریه دوره غیر حضوری نسبت به حضوری بسیار کمتر و در حدود یک سوم آن است شهریه بالای دوره
بنا به مشغله روزانه می توانید دوره آموزشی را در کمترین زمان ممکن به پایان رسانید زمان بلند دوره
امکان استفاده از تجربیات اساتید برتر پایتخت در کل کشور عدم استفاده از تجربیات اساتید برتر پایتخت در کل کشور
انتخاب سرعت و روال آموزش با توجه به نیازهای فردی عدم امکان انتخاب سرعت و روال آموزش با توجه به نیازهای فردی