توی بازی تک نفره می تونی با انتخاب هر درسی که دلت می خواد شروع به پاسخگویی کنی آخرش هم درصد پاسخ هات رو
می بینی و می تونی وضعیت علمی ت رو توی هر درس تحلیل کنی

ورودی بخش بازی تک نفره ۵ تا الماسه

تعداد بازدید: 1135 نوشته شده توسط مدیر