بسته مشاوره تخصصی ۲۶ اردیبهشت ۹۵

 

بسته مشاوره تخصصی

مدت دوره تعداد جلسات هزینه هر بسته
۵ ماهه ۲۰ جلسه ۶۰۰٫۰۰۰ تومان
۵ ماهه ۱۰ جلسه ۳۰۰٫۰۰۰ تومان

 

کلیه خدمات این بسته ها به صورت حضوری و تلفنی می باشد .