بسته شرح جامع قوانین ۱۰ خرداد ۹۵

مجموعه‌ی «شرح جامع قوانین»

این مجموعه شامل پنج عنوان کتاب شرح جامع قوانین به همراه یک عنوان کتاب شرح جامع اصول فقه می‌باشد.

از خصوصیات بارز این مجموعه که به شکل شرح ماده به ماده تدوین گشته ، می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:

* در ابتدای هر فصل، در بخشی تحت عنوان «درس‌نامه» یا «پیش‌فصل». مباحث فصل مربوطه به نحوی گذرا و بعضاً نموداری جمع‌بندی و تبیین شده است. بدین ترتیب شما عزیزان قبل از ورود به مباحث هر فصل با داشتن دیدی کلی از موضوعات آن مباحث با آمادگی نسبی به مطالعه‌ی مواد و نکات مربوط خواهید پرداخت.

* ذیل هر ماده توضیحات و نکات مربوط به آن ماده آمده تا دانشجو ضمن درک عمیق جوانب و مفاهیم و نکته‌های مستقر در ماده به تمام اطلاعاتی که برای موفقیت در آزمون وکالت نیازمند است نائل آید. قایل ذکر است در بیان این توضیحات سعی شده تا در عین اختصار، نکات، به زبانی روان و قابل فهم و با ذکر مثال، تبیین گشته تا به راحتی درک و به حافظه سپرده شود.

از سوی دیگر توضیحات مزبور با عنایت و استناد به نظریات علمای این عرصه و آخرین تغییرات قانونی، آخرین آراء وحدت رویه و نیز معتبرترین نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه، بیان گشته‌اند.

* پس از بیان توضیحات، سابقه‌ی ماده‌ی مربوطه در آزمان‌های وکالت سنوات گذشته تا سال ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته و سؤالات مربوط به هر ماده به همراه پاسخ بلافاصله پس از توضیحات آورده شده تا دانشجو قادر به تطبیق دانسته‌های خود با رویه‌ی آزمونی باشد تا از این رهگذر همزمان ضمن مطالعه و افزایش معلومات، به خودسنجی بپردازد.

* در پایان نیز در بخشی تحت عنوان «قوانین مرتبط» سعی شده تا تمامی قوانین و مقررات خاصی که در ضمن توضیحات مورد اشاره قرار گرفته یا به نحو مجزا نیاز به ذکر دارد آورده شود تا از رجوع داوطلب به قوانین مختلف و اتلاف وقت ایشان جلوگیری به عمل آید.

* در انتهای هر کتاب نیز سعی شده تا مهم‌ترین قوانین خاص مربوط به آن قانون ضمیمه گردد تا دانشجوی محترم از رجوع به سایر منابع جهت تهیه و مطالعه‌ی مقررات مزبور بی‌نیاز گردد.