مجموعه درس به درس ۱۰ خرداد ۹۵

مجموعه‌ی « شرح درس به درس »

این مجموعه شامل کتبی است که هر جلد دربرگیرنده‌ی کلیه‌ی مباحث مربوط به درس مربوط به صورت مفهومی با قلمی ساده و روان می‌باشد.

در این مجموعه سعی شده نیاز داوطلبان عزیز در مواردی که با مطالعه‌ی کتب «شرح جامع» قادر به اغناء اطلاعات خود یا پاسخ‌گویی به سؤالات مورد نظرشان نمی‌باشند، برطرف گردد.

از سوی دیگر داوطلبان عزیزی که به جهت فاصله گرفتن از دوران تحصیل یا به سبب کاهش مطالعه، اشتغال، یا به هر علت دیگر نسبت به درک مفاهیم و موضوعات حقوقی دچار ضعف شده‌اند (این امر به علت فرّار بودن دروس حقوقی بسیار معمول و شایع بوده و جایی برای نگرانی نیست) و کتب شرح جامع را برای خود ثقیل می‌دانند ،پیشنهد خوبی ، پیش از رجوع و مطالعه‌ی منابع مذکور می باشد تا ضمن مطالعه‌ی کتب «شرح درس به درس» نسبت به جبران ضعف خود اقدام نموده و سپس به مطالعه‌ی کتب شرح جامع بپردازند.

همچنین این مجموعه می‌توانند در ایام نزدیک به آزمون وکالت و پس از کتاب شرح جامع، به عنوان جمع‌بندی مباحث مورد استفاده قرار گیرد.