۳۰ مهر ۹۶

توی بازی تک نفره می تونی با انتخاب هر درسی که دلت می خواد شروع به پاسخگویی کنی آخرش هم درصد پاسخ هات رو می بینی و می تونی وضعیت علمی خودت رو توی هر درس تحلیل کنی

ورودی بخش بازی تک نفره ۵ تا الماسه